Videa

Timo Hoffmann
- aktuální přednášky


Vedoucí mormonů u papeže


Je desatero Božích přikázání ještě platné,
když nám dává Ježíš nové přikázání
podle Jana 13, 34.35. ?

Návštěva papeže Františka v Arábii


Přednáškové série

Ztráta sebekontroly a závislostní chování
(Dr. Horst Müller)
6. 9. - 8. 9. 2019


Biblické obrazy v přírodě (Ronny Schreiber)
12. 7. - 14. 7. 2019


144 000 (Timo Hoffmann)
24. 5. - 26. 5. 2019


Ospravedlnění skrze víru (Timo Hoffmann)
27. 7. - 29. 7. 2018


Boj víry (Dr. Horst Müller)
19. 4. - 21. 4. 2019


Poslední události (Ronny Schreiber)
29. 6. - 1. 7. 2018


Upevnění víry (Ferdinand Varga)
21. 12. - 23. 12. 2018


Jak proměnit charakter (Dr. Horst Müller)
27. 4. - 29. 4. 2018


Co je pro člověka nejtěžší pochopit
(Dr. Horst Müller)
1. 9. - 3. 9. 2017


Životní krize (Dr. Horst Müller)
1. 9. - 2. 9. 2017


Živý oheň - Věčné evangelium (Ronny Schreiber)
21. 7. - 23. 7. 2017


Tajemství zdravého života (Dr. Horst Müller)
2. 9. - 4. 9. 2016


Proč potřebuji Vykupitele? (Dr. Horst Müller)
3. 9. - 4. 9. 2016


Utěšitel zaslibuje (Milan Moskala)
24. 7. - 26. 7. 2015