Videa

Timo Hoffmann
- aktuální přednášky

Plány Vatikánu s USA


Je desatero Božích přikázání ještě platné,
když nám dává Ježíš nové přikázání podle Jana 13, 34.35. ?


Návštěva papeže Františka v Arábii


Jak proměnit charakter
Dr. Horst Müller
27. 4. - 29. 4. 2018

Upevnění víry
Ferdinand Varga
21. 12. - 23. 12. 2018

Ospravedlnění skrze víru
Timo Hoffmann
27. 7. - 29. 7. 2018

Co je pro člověka nejtěžší pochopit
Dr. Horst Müller
1. 9. - 3. 9. 2017  
Poslední události
Ronny Schreiber
29. 6. - 1. 7. 2018

Živý oheň - Věčné evangelium
Ronny Schreiber
21. 7. - 23. 7. 2017

Utěšitel zaslibuje
Milan Moskala
24. 7. - 26. 7. 2015

Životní krize
Dr. Horst Müller

1. 9. - 2. 9. 2017

Tajemství zdravého života 
Dr. Horst Müller
2. 9. - 4. 9. 2016 

Proč potřebuji Vykupitele?
Dr. Horst Müller
 3. 9. - 4. 9. 2016