Přílohy Z ráje do ráje

Velice důležité téma, které pojednává o sedmi posledních ranách. Podíváme se na toto téma jako na evangelizační sérii, protože Amazing Facts se velmi zajímá o Zjevení. Vyučujeme totiž stále o proroctví.

Rytmy, cykly, nebo období na planetě Zemi se opakují (střídají) všude a ve všem, a to nejen v našem těle. Vědci objevili, že v přírodě i ve vesmíru, v celém stvoření existují různé druhy rytmů, nebo cyklů. Všude se však objevuje pravidelnost a řád.

Každý jeden z nás stojí pred voľbou. V skutočnosti sa musíme rozhodnúť komu veríme. Dúfam, že rozpoznáme, že v Kristovi a v pravde sme skutočne slobodní. Rodíme sa do závislosti, ale našťastie máme možnosť z nej vykročiť ako slobodné Božie deti, ktoré sú závislé na pravom prameni....

Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka byl strom života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelech jejich......

Ti, kdo pohrdli Boží milostí, sklidí to, co zase li. Bůh je zdrojem života a rozhodne-li se kdo proslužbu hříchu, odděluje se od Boha, a tím se sám zbavuje života. Takový je »odcizen od Božího života« (Ef 4,18). Kristus praví: »Všichni, kteří mne nenávidí, milují smrt« (Př 8,36). Bůh je nechává žít a dává jim čas, aby...

Co znamená slovo reformace ve svém obecném významu? Reformace začíná ve chvíli, kdy vezmete něco, co se po nějakou dobu ubíralo určitým vychýleným směrem a nabralo nepůvodní formu, a začnete to uvádět do původního tvaru, původního směru, původního účelu, nebo původního stavu věcí. Souhlasíte s takovou definicí? V rámci církve tedy reformace znamená...

Narodil jsem se do islámské rodiny v Íránu a prožil jsem tam kolem dvanácti let svého života. O křesťanství jsem nevěděl nic, kromě toho, že Ježíš byl jedním z velkých proroků, a udělal mnoho zázraků. Věděl jsem, že i když byl jedním z proroků, nebyl prorokem s velkým P. Prorokem s velkým P byl Mohammed, ve kterého věří všichni muslimové....