Přílohy Z ráje do ráje

Každý jeden z nás stojí pred voľbou. V skutočnosti sa musíme rozhodnúť komu veríme. Dúfam, že rozpoznáme, že v Kristovi a v pravde sme skutočne slobodní. Rodíme sa do závislosti, ale našťastie máme možnosť z nej vykročiť ako slobodné Božie deti, ktoré sú závislé na pravom prameni....

Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka byl strom života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelech jejich......

Ti, kdo pohrdli Boží milostí, sklidí to, co zase li. Bůh je zdrojem života a rozhodne-li se kdo proslužbu hříchu, odděluje se od Boha, a tím se sám zbavuje života. Takový je »odcizen od Božího života« (Ef 4,18). Kristus praví: »Všichni, kteří mne nenávidí, milují smrt« (Př 8,36). Bůh je nechává žít a dává jim čas, aby...

Co znamená slovo reformace ve svém obecném významu? Reformace začíná ve chvíli, kdy vezmete něco, co se po nějakou dobu ubíralo určitým vychýleným směrem a nabralo nepůvodní formu, a začnete to uvádět do původního tvaru, původního směru, původního účelu, nebo původního stavu věcí. Souhlasíte s takovou definicí? V rámci církve tedy reformace znamená...

Narodil jsem se do islámské rodiny v Íránu a prožil jsem tam kolem dvanácti let svého života. O křesťanství jsem nevěděl nic, kromě toho, že Ježíš byl jedním z velkých proroků, a udělal mnoho zázraků. Věděl jsem, že i když byl jedním z proroků, nebyl prorokem s velkým P. Prorokem s velkým P byl Mohammed, ve kterého věří všichni muslimové....

Misie ve městech v době konce
Jsem rád, že za další lekci v úloze církve ve společnosti můžeme dále považovat úlohu jednotlivého křesťana v jejím okolí. Nadešla předposlední hodina a my se v ní máme zabývat misií ve městech v době konce. Ano, my máme splnit poslání vůči tomuto světu v této době konce. Ale je jenom otázkou,...

Každé utrpení a zkoušku, kterými procházíte, Pán Bůh použije, aby zachránil vás, nebo aby skrze vás zachránil druhé, nebo obojí. Jak byste si naplánovali svou dokonalou dovolenou? Jaká by měla být? Žádný stres, nepříliš velké horko ani zima, žádné rodinné hádky, úraz nebo nemoc. Jenom krásná příroda, chutné jídlo, příjemná hudba, žádná práce.