Studijní materiály

Mnozí z nás si uvědomují, že planeta země je v těchto dnech v problémech. Smrtonosné přírodní katastrofy, bizarní změny klimatu, teroristická zvěrstva, hospodářské hrozby, vytrácející se mravnost, politická korupce, zvyšující se ceny potravin, nedostatek pitné vody, globální toxicita - to všechno hlasitě mluví o tom, že se lidstvo potácí na pokraji...

Jako Církev adventistů sedmého dne věříme, že žijeme v závěrečné fázi světových dějin. V této době nám zvláštní vedení poskytne prorocké slovo Daniele a Zjevení. Poslední poznatky o prorockých obrazech, symbolech a popisech bychom měli získat prostřednictvím "daru proroctví". (Da 12,4)

Po prostudování mnoha set přihlášek na uvolněné místo vedoucí marketingu pro společnost Fortune 500 byly vybrány pouze tři z nich. Všechny tři žadatelky byly pozvány na přijímací pohovor. Druhá kandidátka dostala tutéž otázku, "Kolik je dvě plus dvě?" Na chvilku se zamyslela a potom odpověděla: "Statisticky je to číslo, které se nachází mezi...

"Byla jsem poučena, abych před vás předkládala jižní pole, abyste mohli pro své vlastní dobro učinit bohatou nápravu vůči tomuto poli. Dílo, které se koná na Jihu, je falešně představováno. Lidé o něj nemají dostatečný zájem, nejdou sami do tohoto pole, aby se nezávisle a nezaujatě přesvědčili a prozkoumali tamní situaci. Přemýšlejte o tom, jaké...

Pročtěte si kázání, které chytne za srdce. Hovoří o aktuálnosti dnešní doby, blížící se finanční krizi, živých zkušenostech s Bohem i potřebě se očistit a připravit na nadcházející závěrečnou bitvu...