Zdravotní přednášky

1. Proč nad sebou člověk ztrácí kontrolu?
2. Proč nedokáže ovládat hněv, násilné chování a chuť?
3. Co vede k závislostem (na alkoholu, na drogách, hrách atd.)?
4. Neschopnost sebeovládání a závislostní chování.
5. Proč člověk ztrácí schopnost se ovládat?

Těmito otázkami se bude zabývat náš
milý host bratr Mudr. Horst Müller
během dnů 6. - 7. září 2019.