Velký spor věků

Velký spor je jedna z nejvydávanějších a nejrozšířenějších knih na této planetě. Její poutavé vyprávění vás provede reálnou historií Evropy od počátku našeho letopočtu. V novém a neotřelém pohledu vám představí průběh mnoha historických událostí, které měly a stále ještě mají zásadní vliv na formování práv a svobod našeho světa.

Velký spor je skutečným světovým bestselerem. Při přemýšlení o tom, po jaké cestě jde náš svět, vám poskytne mnohé konkrétní odpovědi, které se mohou hodit při snaze pochopit minulost, ale i nově uchopit budoucnost.

Velký spor je výborným vodítkem pro orientaci v aktuálním světovém dění. Čím dál jasněji se totiž ukazuje, jak mezi obyčejné lidi a jejich státy aktivně vstupuje některá z forem zla. Na základě mnoha reálných faktů vám tato kniha s odzbrojující upřímností ukáže, proč tomu tak je.

Přejeme si, aby se slova této knihy dostala ke všem, kteří po celém světě hledají východisko ze svých problémů a jistotu trvalého řešení své budoucnosti.

Sledujte náš kanál Z ráje do ráje