Ve šlépějích velkého Lékaře

Jedna z posledních knih, kterou sestra Whiteová napsala...

Všude na tomto světě vládne nemoc. Svět je plný hříchů a utrpení. Vlékařské vědě je zcela jistě udělán velký pokrok. Přesto ve všech civilizovaných zemích rychle přibývá nemocí a nákaz. Choroba a bolest, utrpení a zármutek, to vše jsou následky přestoupení zákona. Jestliže jsme přestoupili zákon, jak se můžeme zpřestoupení a jeho následku opět uzdravit?Nejen rady, ale také východisko najdeme vtéto knize.