Studie o obrazu šelmy a šelmy z propasti

Jako Církev adventistů sedmého dne věříme, že žijeme v závěrečné fázi světových dějin. V této době nám zvláštní vedení poskytne prorocké slovo Daniele a Zjevení. Poslední poznatky o prorockých obrazech, symbolech a popisech bychom měli získat prostřednictvím "daru proroctví". (Da 12,4)

Čím více se tedy budeme blížit konci, příp. druhému příchodu Ježíše Krista (2. PJK), tím jasněji a konkrétněji bychom měli být schopni rozpoznávat a vykládat vývoj a události, na který proroci zašifrovaně odkazovali. Vždy jsme byli zajedno v názoru, že období obrazu šelmy je úplně poslední fází světových dějin. Jde o dobu, kdy budou věřící čelit velkému pronásledování a kdy budou sílit snahy donutit je k přijetí znamení šelmy (svěcení neděle)....