Stanovisko NDV – výboru pro kazatele a starší sboru v NDV, pro zaujetí postoje k pozvánkám hostujících řečníků

Na základě vzniklé příležitosti výbor zdůrazňuje, že každý kazatel církve stojí ve věrnostním vztahu k církvi. Proto je mu na základě našeho celosvětového řádu zakázáno podporovat jakékoliv okrajové a odštěpené skupiny, nebo s nimi spolupracovat.