Příloha - číslo 3/2019: Rytmus života


Rytmy, cykly, nebo období na planetě Zemi se opakují (střídají) všude a ve všem, a to nejen v našem těle. Vědci objevili, že v přírodě i ve vesmíru, v celém stvoření existují různé druhy rytmů, nebo cyklů. Všude se však objevuje pravidelnost a řád.

Co způsobuje, tlukot našeho srdce?

Budeme se zamýšlet nad tím, že naše tělo pracuje v pravidelném rytmu, aby dobře a efektivně fungovalo.