Příloha - číslo 3/2018: Metafyzické a transcendentní projevy inspirace

Tak je totiž nezřídka prezentována současnou kulturní společností, jakoby byla jen vzpomínkou na staré časy,
kdy vznikla.

Je chápána jako dobré, užitečné i prospěšné kulturní dílo, svědčící o vyspělosti své doby jejího vzniku.
Jiný hlas z opačné strany naproti tomu zase říká, že Bible je zastaralá, poplatná kultuře doby svého vzniku.

Co je tedy pravda?

Sledujte náš kanál Z ráje do ráje