Příloha - číslo 3/2017: Úloha církve ve společnosti

Misie ve městech v době konce
Jsem rád, že za další lekci v úloze církve ve společnosti můžeme dále považovat úlohu jednotlivého křesťana v jejím okolí. Nadešla předposlední hodina a my se v ní máme zabývat misií ve městech v době konce. Ano, my máme splnit poslání vůči tomuto světu v této době konce. Ale je jenom otázkou, co je tímto posláním, a já bych chtěl navázat na poslední úvahu, kdy jsme měli na mysli Ježíšův příklad. Viděli jsme podrobně Jeho metody. Ale Jeho metoda nemá sama o sobě žádný smysl a žádný význam, pokud nemá nabídku. K čemu je dobré, když se Ježíš dostane k lidem, když je chápe a s nimi soucítí, když se setká s jejich těžkostmi a potřebami, a dokonce si získá jejich důvěru, když nemá pro ně poselství, když jim nemá co nabídnout? Co by mělo to všechno za smysl? Vůbec žádný. Proto jsme minule viděli, že Ježíš měl nabídku, se kterou přišel na tento svět, a tato Ježíšova nabídka je život. V evangeliu Janově, 10. kapitole, On říká: "Já jsem přišel, aby život měly a hojně měly." Je to tak důležité, abychom takový život chápali společně s hojností. Život na této zemi není žádný život. Život v plné hojnosti je naplnění všech potřeb ducha. Co je to za život v nemoci, v nouzi, ve strachu, v konfliktech, v těžkostech? Je to život? Ne, tak to Bůh nezamýšlel. Proto přichází Ježíš, aby přinesl život, a to život v jeho úplném naplnění a v hojnosti. Ale proč On přichází, proč má nabídku - ten život? Umíráme snad? To je potíž celé misie, že se nemůžeme dostat k člověku, když mu nemůžeme vysvětlit, že mu něco schází. Proto se Ježíš snaží ten nedostatek vysvětlit tím, že říká: "Amen, Amen, pravím vám". Ježíš se snaží ukázat: "co vám mám říci, je nesmírně důležité, vy umíráte, a já mám něco, co vám dává život." A co je to, co dává život?