Příloha - číslo 3/2016: Jeremiáš

Srdečně Vás vítám u nového studia z proroka Jeremiáše. V dosavadních hodinách jsme viděli, že prorok Jeremiáš je prorokem doby konce. Že on napsal více pro naši dobu, než pro svoji, a že popisy událostí, které v prorokovi najdeme, a které on předpovídal, slouží jako příklad pro naši dobu dnes...