Příloha - číslo 2/2019: Proč seslal Ježíš Ducha svatého?


Proč seslal Ježíš Ducha svatého?
Proč chválí Ježíš "duchovně chudé",
duchovně nemajetné?
Co má moje štěstí života co do činění
s Duchem svatým?

Ježíš nám chce dát šťastný, bohatý a naplněný život v tomto světě a věčný život ve slávě. Budeme ho mít, jestliže Kristus v nás bude bydlet skrze Ducha svatého. Proto je napsáno u Kolosenským 1,27b: "Kristus ve vás, ta naděje slávy." Je-li Ježíš v našem srdci, pak máme oprávněnou naději na Boží království. Když se s mým srdcem setká Ježíš, ten živý Ježíš, který přichází s nebeskými oblaky, pak budu zachráněn.