Příloha - číslo 2/2017: Pozitivní strana utrpení

Každé utrpení a zkoušku, kterými procházíte, Pán Bůh použije, aby zachránil vás, nebo aby skrze vás zachránil druhé, nebo obojí. Jak byste si naplánovali svou dokonalou dovolenou? Jaká by měla být? Žádný stres, nepříliš velké horko ani zima, žádné rodinné hádky, úraz nebo nemoc. Jenom krásná příroda, chutné jídlo, příjemná hudba, žádná práce.

Víte, co jsme právě popsali? Dobu bez utrpení. Všichni se těšíme na to, až budeme vysvobozeni od soužení. V životě přichází utrpení. Ježíš řekl, že budou rány a utrpení, hladomor a zemětřesení. A to vidíme všude kolem sebe. Víme, co se dělo, když bylo zemětřesení na Haiti, v Chile a v Indonézii. Lidé umírají v nemocnicích na různé nemoci. Jsou tisíce způsobů, jak se soužení projevuje.