Příloha - číslo 1/2019: Matúš

Každý jeden z nás stojí pred voľbou. V skutočnosti sa musíme rozhodnúť komu veríme. Dúfam, že rozpoznáme, že v Kristovi a v pravde sme skutočne slobodní. Rodíme sa do závislosti, ale našťastie máme možnosť z nej vykročiť ako slobodné Božie deti, ktoré sú závislé na pravom prameni....