Příloha - číslo 1/2017: Ježíš Kristus

Ježíš Kristus - Proč přišel, Proč přijde, Jeho univerzální poslání

V náboženském světě existuje několik teorií týkajících se Jeho příchodu. Některé jsou zajímavé, některé inspirují, jiné jsou zcela mimo realitu. Také ve světském pohledu jsou různé teorie, lišící se jedna od druhé, všechny ale vesměs negují objektivní skutečnosti. Křesťané zakládají skutečnost Ježíšovy existence na Bibli, která je pro tuto osobnost jediným zdrojem objektivních informací. Ale i světský pohled má historickou informaci o Ježíšově bytí z pera římského historika Tacita (55-120), který se o něm zmiňuje, takže to není zcela vymyšlená postava historie, jak je často vytýkáno křesťanům. (viz Tacitus, Letopisy kap. 15/44) Profánní (světský) historik potvrzuje to, oč se opírají křesťanští pisatelé a jejichž hlavním pramenem je Bible. Ježíš Kristus byl historickou postavou, a proto se nebudeme zabývat ateistickými teoriemi a vyvracet je. Jeho jméno (Ježíš), bylo běžným jménem židovských chlapců (Ješua, známé také pod jménem Jozue.) Další jméno Kristus, řecky Christos, je označením jeho mesiášského poslání, hebrejsky Mašíach, mesiáš, zachránce, spasitel. Tolik prozatím na úvod, abychom byli alespoň trochu v obraze. A nyní k vlastnímu tématu...