Příloha 2 - číslo 4/2017: Podstata reformace

    Co znamená slovo reformace ve svém obecném významu? Reformace začíná ve chvíli, kdy vezmete něco, co se po nějakou dobu ubíralo určitým vychýleným směrem a nabralo nepůvodní formu, a začnete to uvádět do původního tvaru, původního směru, původního účelu, nebo původního stavu věcí. Souhlasíte s takovou definicí? V rámci církve tedy reformace znamená odmítnutí ubírat se vydlážděnou cestou lidského bludu - znamená to vrátit se zpět k původní víře, "která jest jednou dána svatým," a statečně o ni bojovat, jak je to uvedeno v krátké Judově epištole, ve verši 3. Co to však zahrnuje? Podívejme se do první kapitoly knihy Jeremiáše. Bůh ho ustanovil reformátorem víry: "Hle, ustanovuji tě dnešního dne nad národy a nad královstvími, abys plenil a kazil, a hubil a bořil, abys stavěl a štěpoval." Jestli se rozhodnete uposlechnout Boží výzvu a začnete činit dílo, které Pán uložil všem reformátorům, budou vás lidé přátelsky a s uznáním poplácávat po zádech? Nemusím se ptát, že? Pravděpodobně budete nejen čelit zamračeným tvářím, ale také se všichni kolem obrátí proti vám s nevídanou rozhodností. Je docela možné, že ztratíte všechny přátele.
Sledujte náš kanál Z ráje do ráje