Prezentace - Daniel 8 - Znečištění a očištění svatyně

Znečištění a očištění svatyně podle 3.Moj 4 + 16 (tradiční pohled ASD před rokem 1980)