Příloha - číslo 2/2018: Náš Bůh je oheň stravující

Ti, kdo pohrdli Boží milostí, sklidí to, co zase li. Bůh je zdrojem života a rozhodne-li se kdo proslužbu hříchu, odděluje se od Boha, a tím se sám zbavuje života. Takový je »odcizen od Božího života« (Ef 4,18). Kristus praví: »Všichni, kteří mne nenávidí, milují smrt« (Př 8,36). Bůh je nechává žít a dává jim čas, aby se projevila jejich pravá povaha a ukázalo se, podle jakých zásad žijí. Potom sklidí následky své vlastní volby. Satan a všichni ti, kdo se k němu připojují, narušují svým odbojným životem soulad s Bohem natolik, že i sama Boží přítomnost je pro ně spalujícím ohněm. Sláva toho, jehož podstatou je láska, je zahubí.

Touha věků 541; DA 764

Sledujte náš kanál Z ráje do ráje