Kázání předsedy Generální konference ASD, Teda Wilsona 3.7.2010, Atlanta, USA

Jděte vpřed!

Církev adventistů sedmého dne, moji bratři a sestry, je na cestě směrem k nebesům, a jsme již téměř na prahu našeho domova. Celým srdcem věřím, že Ježíš přijde brzy! Říkáme to ve všech jazycích... francouzsky, španělsky, portugalsky, rusky, svahilsky, korejsky, čínsky, hindustánsky, tagalogsky, arabsky, německy (předseda cituje větu "Ježíš přijde brzy" ve všech těchto jazycích - pozn. překladatele) ...a v mnoha jiných jazycích celého světa.