Hlas Autority - Ron Spear

"Byla jsem poučena, abych před vás předkládala jižní pole, abyste mohli pro své vlastní dobro učinit bohatou nápravu vůči tomuto poli. Dílo, které se koná na Jihu, je falešně představováno. Lidé o něj nemají dostatečný zájem, nejdou sami do tohoto pole, aby se nezávisle a nezaujatě přesvědčili a prozkoumali tamní situaci. Přemýšlejte o tom, jaké postoje byly zaujaty k vyhýbání se pravdě, k jakým intrikám se v tomto směru lidé uchýlili, aby mohli ovládat to, co Bůh vytvořil k pomoci Jižnímu poli. Tento kurs v minulosti byl křivý. Postupovalo se podle nesprávných pravidel. Chyby minulosti však jsou nevyznané a neolitované. Lidé ve své mysli ospravedlňují kurs, který tehdy zaujali. Od počátku až do konce spatřují tuto věc v naprosto falešném světle. A od této doby bude stejný kurs zaujímán a následován i v budoucnosti."
Spalding-Magan's Unpublished Manuscript Testiomonies of Ellen G. White, str. 178.