Časopis - číslo 3/2017

» Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci ze zákona tvého « Žalm 119.18

Obsah:

Není pokání jako pokání                              - A. DVOŘÁKOVÁ
VLIV HŘÍCHU - Teologie apoštola Pavla   - F. POSLUŠNÝ
"Bůh tvoří zlo!" Opravdu?                           - M. DUNKA
Rozvoj duchovního života
Hospodin je naším štítom                           - ZKUŠENOST

Sledujte náš kanál Z ráje do ráje