Časopis - číslo 7/2008

Téma: "Vykupujte čas"

"Byl muž v zemi Uz, jménem Job, a muž ten byl sprostý a upřímný boje se Boha, a vystříhaje se zlého." Job 1,1

Obsah:

 • Vykupujte čas                           - úvodník
 • Poselství apoštola Marka        - J. JUŘICA
 • Co mám udělat, abych se
  stal dědicem věčného života? - M. DAVIS
 • Co můžeme vědět o andělích  - V. VESECKÁ
 • Jedinečný Ježíš                         - J. KOVÁČIK
 • Oddálení svatby                       - A. KRAKOLINIG
 • Stalo se teď                              - povídka
 • Ztracená svědomí                    - J. JUŘICA
 • Starý námořník                        - dětem
 • Konflikt na blízkém východě  - J. JUŘICA