Časopis - číslo 6/2006 - extra

Téma: "Příprava na setkání s Bohem"

"Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, příjduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu" Zjevení 3,3

Obsah:

 • Zlatá střední cesta                                                 - J. Juřica
 • Vidění o boj                                                            - E.G. White
 • Varování, kterému každý z nás musí porozumět     - A. Rosenthal
 • Ježíš a hříchy Božího lidu                                     - R.H.Pierson
 • Zkušební kámen                                                    - autor neznámý
 • Také já jsem prorok: "pozor na proroky"           - S.K.Pipim
 • Svod ve jménu Ježíše Krista                                  - S.K.Pipim
 • Věk církevní zábavy: Ko 1,9-13                             - O. Vožeh
 • Vyjděte z něho, lide můj                                        - Kusel
 • Nadešel čas pro přímá svědectví                          - J.Crews
 • Početní růst církve: dá Bůh budeme-li věrní      - O. Vožeh
 • Jsme u pramene a přesto žízníme                        - J. Juřica
 • Co dělat? Hledat hloubku pravdy Boží                 - S. Daniel
 • Neuveřejněný dopis                                               - O. Vožeh
 • Kurzy Alfa                                                               - J. Juřica
 • Blížící se krize - výzva k hlasitému volání          - E.G. White