Časopis - číslo 6/2005

S podtitulem "Proč lehla popelem starobylá Biblická města Sodoma a Gomora?"

»Pakli se vám zdá zle sloužiti Hospodinu, vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili...
já pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.«
Jozue 24,15

Obsah:

 • Dalekosáhlé následky našich rozhodnutí           - Jafeth T. Rogers
 • Proč lehla popelem starobylá biblická
  města sodoma a gomora?                                    - Ján Kováčik
 • Nejlepší jméno - třetí přikázání                         - Tomáš Kábrt
 • Nová tolerance 1. díl                                             - Jaroslav Juřica
 • Svědectví o mé práci pro Pána                            - F. M. Visser
 • Nečekaná pomoc                                                  - dětem           
 • Náš osobní čas s Bohem 2. díl                             - Samuele Bacchiocchi
 • Vědecký pohled na svět                                        - Armin Krakolinig
 • Vnadidla satanova kultu                                       - Robin de Ruiter
 • Perličky
 • Utrpení − Tváří v tvář Ježíši                                 - Peter Hahne
 • Znám svoji identitu?                                             - Jaroslav Juřica