Časopis - číslo 5/2016

» Ach, nebo veliký jest den tento, tak že nebylo žádného jemu podobného. Ale jakť koli čas jest ssoužení Jákobova, předceť z něho vysvobozen bude « Jeremiáš 30, 7

OBSAH:

Kniha Job                                      - A. KRAKOLINIG
Události spojené s dobou konce - J. KOVÁČIK
"Jako bylo za dnů Noe..."            - F. POSLUŠNÝ
Moja skúsenosť                            - MARUŠKA
Velký spor věků
Pozvánka
Reklama