Časopis - číslo 5/2008 Extra

Téma: "Ekumena jako misie"

»Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.« Jan 17,21

Obsah:

 • Ekumena jako misie                      - J. JUŘICA
 • Zpráva předsedy unie
  Církve adventistů s.d.
 • Ekumenická rada církví
  v české republice (ERC)                - KDO JSME?
 • Nebezpečí ekumenického
  hnutí pro církev ostatků               - L´. HAJŠEL
 • Vztah k jiným církvím a ekumeně - J. CHOVAN, kazatel
 • Společně s ostatními                     - F. VARGA, kazatel
 • Směr ekumenického hnutí
 • Úniková cesta                                 - J. KOVÁČIK
 • Zjevení 13. kapitola                        - A. SANTRAČ
 • Kde máš svůj poklad?                    - S. K. Pipim, Ph.D.
 • Pán přichází                                   - J. SWIENCZYK
 • Co mám udělat, abych se
  stal dědicem věčného života?       - M. DAVIS
 • Hledání obnovy                              - D. WESTBROOK
 • Největší ze všech proroků             - C. a R. STANDISH