Časopis - číslo 5/2007 Extra

Téma: "Tváří v Tvář Bohu"

»A přistoupiv Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokudž kulhati budete na obě strany? Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakliť jest Bál, jdětež za ním. A neodpověděl mu lid žádného slova.«
1. Královská 18,21

Obsah:

 • Tváří v tvář Bohu                                  - K. Smolka
 • Ztratil jsem se,
  ale byl jsem nalezen                              - R. Woolsey
 • Kam míří ekumenické svazky              - V. Vesecká
 • Jaké je pro nás
  slovo Hospodinovo                                - K. Staněk st.
 • Stalo se slovo Hospodinovo ..."            - J. Kováčík
 • Zamítnuté a zavržené pozvání             - G. Nginishi
 • Víra Ježíšova nebo víra v Ježíše?          - A. Krakolinig
 • Otazníky nad hudebními skupinami:
  GRACE a GOSPEL CHOIR                      - Věra Vesecká
 • Problematické bohoslužby v době
  prvního a posledního Eliáše.                - A. Krakolinig
 • Proč studovat knihu Daniela a Zjevení 
 • Proroci v církvi ASD - 2. část               - J. Kováčik
 • Podobnost čistě náhodná?                   - sm/j
 • Poselství prvého anděla                       - G. Nginishi
 • Volání po nedělním zákonu v USA.      - V. Ferrel
 • Identifikace čtyř bytostí
  a 24 starců Zjevení 4,9-11                    - A. Krakolinig
 • 2. Tessalonicenským 2. kapitola:
  "člověk hříchu"                                     -A. Krakolinig