Časopis - číslo 5/2005

S podtitulem "Babylónská věž"

»Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!« 1 Mojžíšova 11:4

Obsah:

 • Nová možnost                              - Katerina Rogers
 • Babylónská věž                            - Ellen G. White
 • Jiný Bůh - první přikázán          - Tomáš Kábrt
 • Můj tatínek je klamoter      
 • Bůh - jak jej mnozí neznají        - Ján Kováčik
 • Náš osobní čas s Bohem      - Samuele Bacchiocchi
 • Vědecký pohled na svět             - Armin Krakolinig
 • Smrt ... a co dál?                           - M. A. Finley
 • Staroslověnský překlad Bible
  a počátky českého překladu.       - Milan Latka
 • perličky
 • Utrpení − proč je Bůh dopouští?      - Peter Hahne
 • Potřebujeme anděla strážného?      - Jaroslav Juřica