Časopis - číslo 4/2016

Téma: "Budoucnost, myslete na ní"

»Protož všecko snáším pro vyvolené, aby i oni spasení došli, kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou. Věrná jest tato řeč. Nebo jestliže jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme. A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.« 2. Tes. 2, 10-12

OBSAH:

Budoucnost, myslete na ni                - F. POSLUŠNÝ
Připravte se, Ježíš Kristus přichází   - H. BARTOŠ
Z pera Ellen G. White
Modlitba Pána, ako ju nepoznáte     - F. FÁBERA
Zpráva o novém zákoně v Rusku
Báseň
Reklama