Časopis - číslo 4/2008

Téma: "Co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"

»Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.« Matouš 7, 21

Obsah:

 • "To já, ó pane můj"                   - J. KOVÁČIK
 • Co mám udělat, abych se stal
  dědicem věčného života?          - M. DAVIS
 • Křesťan nebo adventista?         - D. SAMUEL
 • Skrytá kamera ve vesmíru        - V. VESECKÁ
 • Dávat přináší požehnání           - dětem 
 • Moje tělo patří Bohu                  - zdraví
 • Kdo jsou andělé?                        - J. KOVÁČIK
 • Poselství apoštola Matouše      - J. JUŘICA
 • Ztracené svědomí                      - J. JUŘICA
 • Muž z Norfolku                          - J. KOVÁČIK
 • Stalo se teď                                - série
 • Konflikt na blízkém východě   - J. JUŘICA