Časopis - číslo 4/2007

Téma: "Ztracené svědomí"

»Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i
já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.«

Zjevení Jana. 3,21

Obsah:

 • Jsem vlažný, studený nebo ...?            - A. Krakolinig
 • Ztracené svědomí                                - J. Juřica
 • Dva stromy                                           - dětem 
 • Velké odpadnutí                                   - E. G. White
 • Drobnosti
 • Poohlédnutí za studijním
  setkáním čtenářů časopisu ZRDR;
  Ohlas čtenářů na studijní setkání
  ve Frýdlantě n. Ostr.                            - našim čtenářům
 • Na kole, nebo v kadilaku?
  10. přikázání                                         - T. Kábrt
 • K zamyšlení
 • Transcendentální meditace                - M. Heide
 • "Nezapadej Sluníčko"                         - J. Kováčik
 • Pomluvy                                               - M. Green
 • Načasovaná bomba                             - J. Juřica