Časopis - číslo 4/2006

Téma: "Život v budoucím světě"

»Odpusť, prosím, nepravost lidu tohoto podlé velikého milosrdenství svého, tak jako jsi odpouštěl lidu tomuto, jakž vyšel z Egypta až dosavad.« 4. Mojžíšova 14:19

Obsah:

 • Osudná vzpoura na hranici Kanánu  - A. Krakolinig
 • Život v budoucím světě                      - S. Bacchiocchi
 • Sklenice mléka                                    - dětem
 • Jakou váhu má modlitba?                  - J. Kováčík
 • Jak chutná důvěra
  - sedmé přikázání                              - T. Kábrt
 • Izrael znovu reptá                              - E. G. White
 • Drobnosti
 • Národ, který už neměl
  existovat 3. část                                  - J. Kováčik
 • K zamyšlení
 • Nová tolerance a výchova 5. díl        - J. Juřica
 • Spiritismus: démonická moc            - M. Heide
 • Boj kultur 3. díl                                   - J. Juřica