Časopis - číslo 4/2005

S podtitulem "Můžeme se něčemu přiučit i z tragédií?"

Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: »Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.« 1 Mojžíšova 9:11

Obsah:

 • Po nás potopa úvodník                                             - Pavel Kábrt
 • Můžeme se něčemu přiučit i z tragédií? (1)           - Ján Kováčik
 • Osvobozen od malomocenství                                 - Sally Hohnberger
 • Perličky                                                                      - C.H. Spurgeon
 • Můžeme se něčemu přiučit i z tragédií? (2)           - Ján Kováčik
 • 1 Samuelova 30,6                                                      - k zamyšlení
 • Vědecký pohled na svět                                            - Armin Krakolinig
 • Zachránce nazdar děti !                          - pravdivý příběh pro děti i dospělé
 • Láska a láska                                                             - Pavel Kábrt
 • Zbytečné otázky                                                        - C.H. Spurgeon
 • Utrpení − proč je Bůh dopouští?                             - Peter Hahne
 • Bůh, co je to? - první přikázání                              - Tomáš Kábrt
 • Moudrost nad zlato báseň
 • Církev zábavy - naším čtenářům                           - Jaroslav Juřica