Časopis - číslo 3/2016

Téma: "Návrat kobylek"

»Divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili se k jinému evangeliu. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí, a převrátiti chtějí evangelium Kristovo. Ale abychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, prokletý buď. Jakož jsme prvé pověděli, a ještě znovu vám pravím: Jestliže by vám kdo jiné evangelium kázal mimo to 'kteréž jste pžijali, prokletý buď«
Galatským 1:6-9

OBSAH:

Návrat Kobylek                 - S. WOHLBERG

"Mardocheus v bráně..."  - J. KOVÁČIK

Z pera Ellen G. White

Bůh chce vlastnit
naši vůli a nic jiného

Není Bible jako Bible        - J. KOVÁČIK

Pozvánka

Zkušenost