Časopis - číslo 3/2008

Téma: "Ukončení doby milosti"

»...Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.« Matouš 1,21b

Obsah:

  • Jejich slova změnila svět      - J. Juřica
  • Ukončení doby milosti          - M. Moore
  • Zkouška dospělosti               - dětem 
  • Nezbytnost poslušnosti        - J. Kováčik
  • Kdo byl Ježíš 
  • " Modlitba víry ..."                - J. Kováčik
  • Stalo se teď                            - Povídka
  • Ztracené svědomí                  - J. Juřica
  • Drobnosti
  • Konflikt na blízkém východě  - J. Juřica