Časopis - číslo 3/2007

Téma: "Proroci v církvi"

»...přistoupil Eliáš prorok a řekl: "Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nechť dnes poznají, že jsi ty Bůh v Izraeli, a já služebník tvůj, a že jsem vedle slova tvého učinil všechny věci tyto."« 1. Královská 18, 36

Obsah:

 • Odpadnutí národa                                 - A. Krakolinig
 • Proroci v církvi                                      - J. Kováčík
 • Ježíš nás chrání                                     - dětem 
 • Očišťování svatyně                               - E. G. White
 • V duchu a moci Eliášově                      - M. Venden
 • Zrádné pamlsky - deváté přikázání    - T. Kábrt
 • K zamyšlení
 • Akupunktura: jen změť jehel?             - M. Heide
 • Křesťanská Jóga                                    - časopis Topic
 • Nová tolerance a křesťanství               - J. Juřica
 • Muž na střeše archy                             - D. Samuel
 • Boj kultur                                              - J. Juřica