Časopis - číslo 3/2005

S poditulem "Potopa světa"

»Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. ...a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa...« Matouš 24:37.39, NBK 2004

Obsah
  • Úvodník                                        - Karel Staněk
  • Potopa světa                                 - Ellen White
  • Osvobozen od malomocenství    - Sally Hohnberger
  • Časový průběh potopy                - Armin Krakolinig
  • Perličky                                         - C.H. Spurgeon
  • Domov prozářený sluncem         - Paul Rayne
  • Vědecký pohled na svět               - Armin Krakolinig
  • Mladý varhaník                            - příběh pro děti i dospělé
  • Utrpení − proč je Bůh dopouští? - Peter Hahne
  • Změní teror svět?                         - Jaroslav Juřica