Časopis - číslo 2/2008 Extra

Téma: "Než bude příliš pozdě"

»Aj dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových. Tak že toulati se budou od moře až k moři, a od půlnoci až na východ běhati, hledajíce slova Hospodinova, však nenajdou.« Amos 8, 11.12

Obsah:

 • Než bude příliš pozdě                                      - R. W. O'Ffill
 • Pravda jde do tisku                                          - A.W. Spalding
 • Deset panen                                                      - Vogl, st.
 • Boží humno - obilí - prosévadlo                    - J. Kováčik
 • Být připraven na Ježišův návrat                     - A. Krakolinig
 • Diamondola                                                  - Fundament 2-2008
 • Hledání opravdových mužů                            - J. Hohnberger
 • Dobrá zpráva o čase velkého soužení            - E.V. Osterman
 • Hudba a deset přikázání                                 - E.V. Osterman
 • Hudba rock, pop, techno a jejích účinky       - A. Grau
 • Marek 5. kapitola                                             - S. K. Pipim
 • Mluvit nebo mlčet                                           - J. Kováčik
 • Oddálení svatby                                               - A. Krakolinig
 • Třídy Boží školy                                               - K. Smolka
 • Stalo se TEĎ!
 • Vítězně v boji proti hříchu                              - J. Juřica
 • Varovná slova                                                   - Žanet