Časopis - číslo 2/2007 Extra

Téma: "Potřebujeme nové formy bohoslužeb?"

»Protož poradiv se král, udelal dvé telat zlatých a řekl lidu: "Dosti jste již chodili do Jeruzaléma. Aj, teď bohové tvoji, ó Izraeli, kteříž tě vyvedli z země Egyptské.«
1.Královská 12,28

Obsah:

 • Světlo a tma                                              - J. Juřica
 • Potřebujeme nové
  formy Bohoslužeb?                                  - S.K. Pipim
 • Nová píseň                                                - Dr. W. Stephani
 • Pán naší hudby a písní                            - A. Krakolinig
 • Není čas k oslavování                              - Dr. M. Kerzendorfer
 • Cesta nepravého pastýře                         - A. Krakolinig
 • Demasův princip                                      - W. Busch
 • Tichá zkáza:
  Nové roucho spiritizmu?                         - D. Samuel
 • Spojení církve se světem                         - E.G. White
 • Máš novou píseň?                                     - D. Samuel
 • Čas pro církev bez úhony a vrásky         - A. Krakolinig
 • Moderní, postmoderní                            - J. Juřica
 • Velikonoce                                                - A. Krakolinig
 • Cena vzpoury                                           - D. Samuel
 • Malé poohlédnutí                                    - J. Šmíd
 • Chci Tě chválit...                                      - V. Gajdošíková