Časopis - číslo 2/2006

Téma: "Evropou obchází strašidlo zvané..."

»Když pak Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!"« Exodus 24:3

Obsah:

 • Obnovení identity Izraele               - L. Řezníček
 • Evropu obchází strašidlo zvané ...  - J. Kovačík
 • Hranice svobody                              - dětem
 • Zjevení Boží moci                            - E. G. White
 • Exodus                                              - J. Juřica
 • Perličky
 • K zamyšlení
 • Nová tolerance - její následky       - J. Juřica
 • Uáááááá! - páté přikázání              - T. Kábrt
 • Národ, který už
  neměl existovat 1.část                     - J. Kováčik
 • Astrologie
  - budoucnost z hvězd ?                  - M. Heide
 • Magie v náboženském oděvu         - J. Juřica
 • Boj kultur - našim čtenářům         - J. Juřica