Časopis - číslo 2/2004

S podnázvem "Autentičnost Písma"

Jeden z největších důkazů AUTENTIČNOSTI PÍSMA je, že pravda není přikrašlována a hříchy hlavních postav nejsou zamlčovány.

Obsah:

Autentičnost Písma                            - Jaroslav Juřica
Návrat do ráje 2. část                         - Jaroslav Juřica

Utrpení bez útěchy? 2. část               - Peter Hahne

Čas - Boží dar                                     - Tom Waters

Bible - neobyčejná kniha 2. část       - Milan Latka

Královská dcera                                  - pravdivý příběh pro děti i dospělé

Nabídky

Nádherné úsilí                                  - Jim Hohnberger

Země se točí                                        - Erwin Wojnar

Nová světová římská říše?                 - Kai Mester

Našim čtenářům