Časopis - číslo 1/2017

Toto číslo nese název "Svatyně"

» Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštej mi bloudit od přikázání tvých. « Žalm 119,10

Obsah:

Výzva k bdělosti                       - J. KOVÁČIK
Svatyně                                     - F. POSLUŠNÝ
Čisté náboženství                     - M. DUNKA
Brexit                                        - J. KOVÁČIK
"Co se divíš ? Uzříš ještě..."    - J. KOVÁČIK