Časopis - číslo 1/2008

Téma: "Vstup jen na vlastní nebezpečí!"

"A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá." Římanům 12,2

Obsah:

 • úvodník
 • Vstup jen na vlastní nebezpečí!   - J. Kováčik
 • Stěhování do Michigenu               - dětem
 • Skoro                                               - J. Kováčik
 • K zamyšlení
 • Poohlédnutí za studijním
  setkáním čtenářů časopisu ZRDR;
  Ohlas čtenářů na studijní setkání
  ve Frýdlantě n. Ostr.
 • Drobnosti
 • Co napsali jiní
 • Transcendentální meditace-pokr. - M. Heide
 • Církev                                               - J. Kováčik
 • Ztracené svědomí                           - J. Juřica
 • "...a mnoho byla trápená..."           - S. K. Pipin
 • Konflikt na blízkém východě         - J. Juřica