Časopis - číslo 1/2007

Téma: "Jakou cenu má - může mít - syn?"

»Hleďtež tedy, abyste činili, jakž přikázal vám Hospodin Bůh váš; neuchylujte se na pravo ani na levo.« 5.Mojžíšova 5,32

Obsah:

 • Osudná vzpoura na hranici Kanánu       - A. Krakolinig
 • Jakou cenu má - může mít - syn?          - J. Kováčík
 • Malý kazatel                                             - dětem
 • Vstup do zaslíbené země                         - E. G. White
 • Černé, bílé nebo šedé?                             - M. Venden
 • Imunita pro každého - osmé přikázání - T. Kábrt
 • K zamyšlení
 • Drobnosti
 • Akupunktura - jen změť jehel?              - M. Heide
 • To nic není - báseň                                 - V. Gajdošíková
 • Nová tolerance a výchova                       - J. Juřica
 • Cesta do Boží říše                                    - D. Samuel
 • Boj kultur                                                 - J. Juřica