Časopis - číslo 1/2006

Téma:  "Podle toho všichni poznají..."

»Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let."«
1. Mojžíšova 15,13

»Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země.«
2. Mojžíšova 12,41


Obsah:

 • Návrat domů
  - Země zaslíbená na dosah         - O. Wagenknecht
 • Podle toho všichni poznají ...      - T. Waters
 • Náš osobní čas s Bohem 3. díl    - S. Bacchiocchi
 • Přítel Bečuánců                            - dětem
 • Perličky
 • Nová tolerance - její následky 2. díl - J. Juřica
 • Drobnosti
 • Boží volný den - čtvrté přikázání   - T. Kábrt
 • Začátky papežství                             - J. Juřica
 • Královské pozvání                            - J. Kovačík
 • Co je dnes ještě bezpečné?               - J. Juřica