Časopis - číslo 1/2004

S podtitulem "Cesta z ráje předpověděná proroky"

"I učinil Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípí jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil." Bible Kralická, 1. Mojžíšova 2:7-8

Obsah:

Návrat do ráje                                     - Jurica Jaroslav

Utrpení - proč ... ?                              - Peter Hahne

Extrémy počasí jako znamení doby  - Kai Mester

Dva způsoby čtení bible                     - pravdivý příběh pro děti i dospělé

Magie - prapůvodní vzpoura proti Bohu  - Manfred Heide

Reklama

Bible, neobyèejná kniha                    - Latka Milan

Malé hříchy                                        - Ellen White

Výzva všem                                        - redakce

Naším čtenářům                                - redakce