Boží úloha žen v Jeho službě: Doug Batchelor

Po prostudování mnoha set přihlášek na uvolněné místo vedoucí marketingu pro společnost Fortune 500 byly vybrány pouze tři z nich. Všechny tři žadatelky byly pozvány na přijímací pohovor. Druhá kandidátka dostala tutéž otázku, "Kolik je dvě plus dvě?" Na chvilku se zamyslela a potom odpověděla: "Statisticky je to číslo, které se nachází mezi trojkou a pětkou." Tato odpověď na něho zapůsobila víc. Nicméně, také i jí poděkoval a vyprovodil ji ke dveřím.