BOJ VÍRY 

MUDr. HORST MÜLLER

Audio záznam ze dní 19. 4. - 21. 4. 2019 
Frýdlant nad Ostravicí
Přednášející: Horst Müller
Téma: Boj víry