Hlavní poslání vydavatelství Z ráje do ráje spočívá ve vydávání stejnojmenného nezávislého časopisu, který lidem představuje biblickou pravdu. Časopis vychází čtyřikrát za rok. Cena jednotlivého výtisku je 30 Kč, plus poštovné. V malých nákladech jsou vydávány knihy, případně studijní materiály s náboženskou tématikou. Několikrát ročně organizujeme setkání nad Bibli s intenzívním studiem aktuálních témat. Z těchto setkání jsou k dispozici videonahrávky audionahrávky ve formátu MP3. Přejeme si, aby díky této práci mohlo mnoho lidí najít svého Spasitele, Ježíše Krista.

Redakce: Marcela Juřicová
           Alena Hotová
        Petra Bauer


Sledujte náš kanál
Z ráje do ráje


Shlédněte jedinečné přednášky br. Timo Hoffmanna, které přináší vhled do aktuálního světového politického dění!

1. Proč nad sebou člověk ztrácí kontrolu?
2. Proč nedokáže ovládat hněv, násilné chování a chuť?
3. Co vede k závislostem (na alkoholu, na drogách, hrách atd.)?
4. Neschopnost sebeovládání a závislostní chování.
5. Proč člověk ztrácí schopnost se ovládat?

Rytmy, cykly, nebo období na planetě Zemi se opakují (střídají) všude a ve všem, a to nejen v našem těle. Vědci objevili, že v přírodě i ve vesmíru, v celém stvoření existují různé druhy rytmů, nebo cyklů. Všude se však objevuje pravidelnost a řád.

V těchto dnech vyšlo třetí letošní číslo časopisu
Z ráje do ráje. Hlavním článkem tohoto čísla je:

Na toto téma se budeme zamýšlet
s naším milým hostem bratrem Rony Schreiberem během víkendu 12. - 14. července 2019.Navštivte nás na Facebooku

Kontaktujte nás

Redakce Z ráje do ráje

Lubenská 630

73911 Frýdlant n. Ostr.

Telefonní číslo
+420 773 068 047

E-mail
jaromar66@vodafone.de
jaromar66@volný.cz